ŠOLA KOŠARKE

Šola košarke za učenke v šolskem letu poteka od oktobra 2020 do maja 2021. Urnik interesnih dejavnosti:

  • OŠ Antona Ukmarja – ponedeljek od 14.30 do 15.15 v mali telovadnici
  • OŠ Koper – torek od 14.00 do 14.45 v veliki telovadnici
  • OŠ Dušana Bordona – petek od 14.00 do 14.45 v mali telovadnici